Yaya Satrianti, S.Pd.
NIK: 52042463039233301
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Simu, 23 Maret 1992
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana (S1)
Jurusan: Administrasi Pendidikan
Status: Tenaga Honorer
Jenis GTK: Tenaga Administrasi
Alamat : Dusun Jotang Atas Timur RT.03 RW.03 Desa Jotang Kec. Empang

085338767736
yayasatrianti92@gmail.com