Syarifuddin, M.Pd.
NIK: 52030931128*****
NIP: 198812312019031022
NUPTK: 4563766668120053
Jenis Kelamin: Laki-Laki
T.T.L: Dasan Menak, 31 Desember 1988
Agama: Islam
Pendidikan: Magister (S-2)
Jurusan: Pendidikan Bahasa Inggris
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mapel, Pembina Ekskul KIR, Operator E-Learning Madrasah, dan Admin Website Madrasah
Alamat : Dusun Pamanto Barat RT.03 RW.02 Desa Pamanto Kec. Empang

+628787929****
syarifuddinalmenaki@gmail.com
https://www.facebook.com/syarifuddinalmenaki/