Sri Wahyuningsih, S.Pd.
NIK: 520612640*******
NIP: 199206242019032024
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Soro, 24 Juni 1992
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana (S1)
Jurusan: Pendidikan Matematika
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mapel, Pembina Ekskul, Wali Kelas
Alamat : Desa Bunga Eja Dusun Kerato Kec. Empang

+68233295****
sri.wahyuningsih1992@gmail.com