Novika Suryanti, S.Pd.
NIK: 5204145311790001
NIP:
NUPTK: 4444757660300023
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Sumbawa, 13 November 1979
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana (S1)
Jurusan: Pendidikan Ekonomi
Status: Guru Honorer
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat : Dusun Awo RT. 001 RW. 003 Desa Empang Atas Kec. Empang

+6285253017573
suryantinovika@gmail.com