Martiningsih, S.Pd.I.
NIK: 5204145512810002
NIP: 188112152009012007
NUPTK: 1547759661220003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Dompu,15 Desember 1981
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana (S1)
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mapel, Kepala Perpustakaan
Alamat : Dusun Ngali RT.01 RW.09 Desa Labuhan Kuris Kec. Lape

+6281266626567
martiningsihtini15@gmail.com