Lalu Ahsit, S.Pd.
NIK: 5203032810890006
NIP: 198910282019031015
NUPTK:
Jenis Kelamin: Laki-Laki
T.T.L: Suradadi, 28 Oktober 1989
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana (S1)
Jurusan: Pendidikan Matematika
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat : Desa Bunga Eja Kec. Empang

ahsit07mathfkipunram@gmail.com