Anita Seperi Winarti, S.Pd.I.
NIK: 5204254402890001
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Dusun Malalo, 04 Februari 1989
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana (S1)
Jurusan: Pendidikan Bahasa Arab
Status: Guru Honorer
Jenis GTK: Guru Mapel, Wali Kelas
Alamat : Dusun Malalo RT.04 RW.07 Desa Bantu Lanteh Kec.Tarano

085337579191
anitaseperiwinarti@gmail.com